flag-dk​  flag-uk

DPE

NEFF er godkendt som DPE for såvel kølevarer som ikke-køl Klik for detaljer

Den 31. juli 2009 vedtog EU-Kommissionen nye regler om øget kontrol med fødevarer og foder, som udgør en særlig risiko eller formodes at udgøre en særlig risiko.

EU-reglerne definerer kontrol med importerede produkter, som myndighederne ved udgør en særlig risiko eller forventes af kunne udgøre en særlig risiko for fødevaresikkerheden. Risikoen betyder ikke, at der skal laves et egentligt 

importforbud, eller at alle partier skal testes, men myndighederne skal foretage en grundigere kontrol, inden produkterne føres ind i EU. Resultaterne af kontrollen skal gøre det muligt at vurdere omfanget og sætte mere effektivt ind over for problemerne.

Denne kontrol foretages på et såkaldt DPE (Designated Point of Entry).

Læs evt. mere: Fødevarestyrelsen.dk

Kontakt os

Blovstrød Teglværksvej 3,

3450 Allerød​

Tlf.: 48 17 25 40

E-mail: mail@neff.dk​

Nu et selskab i H.Essers