flag-dk​  flag-uk

Miljø

NEFF har fokus på miljøet. Det betyder, at NEFFs strategi og planlægning er baseret på gennemtænkte løsninger med henblik på at minimere de miljømæssige belastninger, og i det daglige virke er der løbende fokus på at reducere miljøpåvirkningerne.

Opmærksomheden er både på påvirkningerne i nærmiljøet og på andel af den globale miljøbelastning i form af f.x. energiforbrug.

NEFF`s køleanlæg er 100% baseret på ammoniak og hvert år afrapporteres i samarbejde med visse kunder et CO2-regnskab på diverse logistikopgaver

Kontakt os

Blovstrød Teglværksvej 3,

3450 Allerød​

Tlf.: 48 17 25 40

E-mail: mail@neff.dk​

Nu et selskab i H.Essers